English Deutsch Español

Het valutarisico van FX definiëren en begrijpen

Augustus 23, 2017
11:00 - 11:30 uur

Vreemde valuta (FX) is een risicofactor die vaak over het hoofd wordt gezien door KMO's in Canada en daarbuiten, maar FX-risico's kunnen leiden tot mogelijke financiële verliezen als gevolg van devaluatie van de lokale valuta ten opzichte van een vreemde valuta. Bob Dowd, SVP voor Exchange Bank of Canada en meer dan 30 jaar ervaring in de deviezen- en betalingssector, zal inzicht verschaffen in de vluchtige valutamarktrisico's die specifiek zijn voor Canadezen en de technieken om deze risico's te beperken. Wanneer valutarisico met succes wordt beheerd, kunnen buitenlandse transacties een haalbare optie zijn voor zowel exporteurs als importeurs. Bob beschrijft de valutarisico's en zorgt voor risicomanagement. Hij legt uit waar de exposures zijn en hoe ze kunnen worden afgedekt. Het is een must voor de Canadese zakelijke markt.

BLIJF VERBONDEN
het laden
Meld u aan voor het laatste nieuws, sourcing tips,
updates weergeven en meer.