English Deutsch Español

Verantwoorde inkoop in de postpandemische wereld

27 mei 2020
02:00 - 03:00 uur
ONLINE

De COVID-19-crisis biedt een kans voor de opkomst van een nieuw paradigma als het gaat om verantwoord inkopen. In deze sessie wordt onderzocht hoe de beheerpraktijken van sociale compliance opnieuw kunnen worden bekeken om tot duurzamere toeleveringsketens in de post-pandemische wereld te komen.

Als je de LIVE-sessie bij ATS
Bekijk het hier op YouTube:

Bekijk het hier op Facebook:
https://www.facebook.com/watch/?v=287413512655291&extid=ofsYlusUjDEil3uw

BLIJF VERBONDEN
het laden
Meld u aan voor het laatste nieuws, sourcing tips,
updates weergeven en meer.